Ostrouch-Kamińska, J. (2016). Partnerstwo w relacji małżeńskiej jako współczesna wartość wychowania. Problemy Wczesnej Edukacji, 33(2), 114–123. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/898