Czajkowska, M., & Bugajska-Jaszczołt, B. (2016). Jak nauczyciele i uczniowie rozwiązują zadania matematyczne, czyli o poprawnych i niepoprawnych rozumowaniach. Problemy Wczesnej Edukacji, 33(2), 193–203. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/905