Dziekońska, J. (2014). Komunikacja „cyfrowych tubylców” za pośrednictwem telefonu komórkowego. Problemy Wczesnej Edukacji, 24(1), 82-94. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/925