DZIEKOŃSKA, J. Zostań MovieStarPlanet! – czyli o partycypacji kultury dziecięcej w kulturze cyfrowej. Problemy Wczesnej Edukacji, [S. l.], v. 41, n. 2, p. 89–99, 2018. DOI: 10.26881/pwe.2018.41.09. Disponível em: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/1354. Acesso em: 4 paź. 2023.