CHMURA-RUTKOWSKA, I.; OSTROUCH-KAMIŃSKA, J. Edukacja dzieci do partnerstwa kobiet i mężczyzn jako sposób na przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć. Problemy Wczesnej Edukacji, v. 43, n. 4, p. 39-49, 31 grudz. 2018.