ĆWIRYNKAŁO, K.; BARTNIKOWSKA, U. Dzieci z rodzin zastępczych w szkole. Raport o współpracy rodziców zastępczych z personelem szkoły. Problemy Wczesnej Edukacji, v. 43, n. 4, p. 77-85, 31 grudz. 2018.