SOBIERAŃSKA, D.; SZYLLER, A. Sztuki plastyczne w naiwnych teoriach uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Problemy Wczesnej Edukacji, v. 44, n. 1, p. 66-75, 31 mar. 2019.