JÓZEFOWICZ, A. Edukacja dziecka ku ponadczasowym wartościom – rozważania na przykładzie współczesnej "Baśni o perle" Anny Gibasiewicz. Problemy Wczesnej Edukacji, v. 44, n. 1, p. 94-102, 31 mar. 2019.