JÓZEFOWICZ, Anna. Edukacja dziecka ku ponadczasowym wartościom – rozważania na przykładzie współczesnej "Baśni o perle" Anny Gibasiewicz. Problemy Wczesnej Edukacji, [S. l.], v. 44, n. 1, p. 94–102, 2019. DOI: 10.26881/pwe.2019.44.09. Disponível em: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/3188. Acesso em: 20 maj. 2024.