RZEŹNICKA-KRUPA, J. Konstruktywizm i pedagogika różnorodności w kontekście edukacji włączającej. Problemy Wczesnej Edukacji, v. 51, n. 4, p. 153-166, 31 grudz. 2020.