GULCZYŃSKA, A.; WIŚNIEWSKA-KIN, M. Dyskurs edukacyjny w badaniach. Próba systematyzacji perspektyw badawczych. Problemy Wczesnej Edukacji, [S. l.], v. 36, n. 1, p. 7–20, 2017. DOI: 10.5604/01.3001.0010.1994. Disponível em: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/712. Acesso em: 25 wrz. 2023.