KUSIAK-PISOWACKA, M. W kierunku dwujęzyczności w edukacji wczesnoszkolnej – problemy nauczania czytania w języku obcym na przykładzie języka angielskiego. Problemy Wczesnej Edukacji, [S. l.], v. 36, n. 1, p. 42–53, 2017. DOI: 10.5604/01.3001.0010.1997. Disponível em: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/715. Acesso em: 1 paź. 2023.