WASILEWSKA, A.; DASZKIEWICZ, M. Idee i projekty. Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Pedagogiczno-Lingwistycznej „Edukacyjna Rola Języka. Learn to speak, speak to learn” Gdańsk, 9–10 czerwca 2016 r. Problemy Wczesnej Edukacji, [S. l.], v. 36, n. 1, p. 124–127, 2017. DOI: 10.5604/01.3001.0010.2004. Disponível em: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/722. Acesso em: 25 wrz. 2023.