KLUS-STAŃSKA, D. Wyjść poza reżim imperatywu rozwojowego. Między inspiracjami Rousseau a wpływem myśli Foucaulta na współczesne studia nad dzieciństwem. Problemy Wczesnej Edukacji, v. 30, n. 3, p. 7-22, 30 wrz. 2015.