STĘPKOWSKI, D.; BENNER, D. Pojęcie ukształcalności i jego miejsce w teorii wychowania Jeana Jacquesa Rousseau. Problemy Wczesnej Edukacji, v. 30, n. 3, p. 39-51, 30 wrz. 2015.