STĘPKOWSKI, Dariusz; BENNER, Dietrich. Pojęcie ukształcalności i jego miejsce w teorii wychowania Jeana Jacquesa Rousseau. Problemy Wczesnej Edukacji, [S. l.], v. 30, n. 3, p. 39–51, 2015. DOI: 10.5604/01.3001.0008.9214. Disponível em: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/821. Acesso em: 14 kwi. 2024.