DZIEKOŃSKA, J.; KAROŃ, J. W poszukiwaniu wspólnego języka. Sprawozdanie z Konferencji Naukowej: Pomyśleć szkołę inaczej/ (Re)thinking school Uniwersytet Gdański, 25–26 września 2015 r. Problemy Wczesnej Edukacji, v. 30, n. 3, p. 129-137, 30 wrz. 2015.