DZIEKOŃSKA, J.; KAROŃ, J. W poszukiwaniu wspólnego języka. Sprawozdanie z Konferencji Naukowej: Pomyśleć szkołę inaczej/ (Re)thinking school Uniwersytet Gdański, 25–26 września 2015 r. Problemy Wczesnej Edukacji, [S. l.], v. 30, n. 3, p. 129–137, 2015. DOI: 10.5604/01.3001.0008.9222. Disponível em: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/829. Acesso em: 29 mar. 2023.