ŻOŁĄDŹ-STRZELCZYK, D. Kilka uwag o znajomości dzieła Jana Jakuba Rousseau „Emil, czyli o wychowaniu” w Polsce przełomu XVIII i XIX wieku. Problemy Wczesnej Edukacji, [S. l.], v. 29, n. 2, p. 7–14, 2015. DOI: 10.5604/01.3001.0008.5656. Disponível em: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/831. Acesso em: 26 wrz. 2023.