OSTROWICKA, H. Wyznania, Rousseau i dyskurs edukacyjny – zarys badań w perspektywie (post)foucaultowskiej. Problemy Wczesnej Edukacji, [S. l.], v. 29, n. 2, p. 33–43, 2015. DOI: 10.5604/01.3001.0008.5659. Disponível em: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/834. Acesso em: 1 paź. 2023.