JENDZA, J.; ZALEWSKA, E.; ZAMOJSKI, P. Techniczny, epistemologiczny i kulturowy wymiar metod kształcenia. Casus metody Montessori. Problemy Wczesnej Edukacji, [S. l.], v. 28, n. 1, p. 46–55, 2015. DOI: 10.5604/01.3001.0008.5669. Disponível em: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/844. Acesso em: 28 sty. 2022.