ZDANOWICZ-KUCHARCZYK, K. Zastosowanie elementów metody Marii Montessori w tradycyjnym przedszkolu. Refl eksja nad badaniami w działaniu z pozycji zewnętrznego obserwatora. Problemy Wczesnej Edukacji, [S. l.], v. 28, n. 1, p. 92–103, 2015. DOI: 10.5604/01.3001.0008.5673. Disponível em: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/848. Acesso em: 28 wrz. 2023.