SZYMCZAK, J. Model rozwijania refl eksyjności u (przyszłych) nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej – założenia, istota, motywy konstruowania i nadawania mu wymiaru praktycznego. Problemy Wczesnej Edukacji, [S. l.], v. 28, n. 1, p. 140–153, 2015. DOI: 10.5604/01.3001.0008.5678. Disponível em: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/852. Acesso em: 25 wrz. 2023.