Walter, Natalia. 2018. „Szkoła Jako Przestrzeń Inkubacji aktywności Cyfrowej Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej”. Problemy Wczesnej Edukacji 41 (2):20-27. https://doi.org/10.26881/pwe.2018.41.02.