Nowicka, Marzenna. 2018. „Portal Scholaris Jako Platforma Cyfrowej Edukacji Wczesnoszkolnej – Zmiana Czy Cementowanie Utartych ścieżek Dydaktycznych?”. Problemy Wczesnej Edukacji 41 (2):37-47. https://doi.org/10.26881/pwe.2018.41.04.