Uszyńska-Jarmoc, Janina, i Adam Naruszewicz. 2018. „Dziecięce Rozumienie Cyberprzestrzeni I zagrożeń Z Nią związanych”. Problemy Wczesnej Edukacji 41 (2):48-59. https://doi.org/10.26881/pwe.2018.41.05.