Dagiel, Małgorzata, i Małgorzata Kowalik-Olubińska. 2018. „Growing up Online, Czyli Wiedzieć I działać W świetle Internetowych poradników Nie Tylko Dla Nauczycieli”. Problemy Wczesnej Edukacji 41 (2):69-77. https://doi.org/10.26881/pwe.2018.41.07.