Dziekońska, Joanna. 2018. „Zostań MovieStarPlanet! – Czyli O Partycypacji Kultury dziecięcej W Kulturze Cyfrowej”. Problemy Wczesnej Edukacji 41 (2):89-99. https://doi.org/10.26881/pwe.2018.41.09.