Jarosz, Ewa. 2018. „Badania dotyczące dzieciństw(a) – Perspektywa Praw Dziecka”. Problemy Wczesnej Edukacji 43 (4):7-19. https://doi.org/10.26881/pwe.2018.43.01.