Męczkowska-Christiansen, Astrid. 2018. „Uczeń Zdolny W Perspektywie Dyskursu Produkcyjnego. W Stronę Krytycznej Rewizji Pedagogiki zdolności”. Problemy Wczesnej Edukacji 43 (4), 30-38. https://doi.org/10.26881/pwe.2018.43.03.