Chmura-Rutkowska, Iwona, i Joanna Ostrouch-Kamińska. 2018. Edukacja Dzieci Do Partnerstwa Kobiet I Mężczyzn Jako Sposób Na Przeciwdziałanie Przemocy Ze Względu Na Płeć. Problemy Wczesnej Edukacji 43 (4), 39-49. https://doi.org/10.26881/pwe.2018.43.04.