Chmura-Rutkowska, Iwona, i Joanna Ostrouch-Kamińska. 2018. „Edukacja Dzieci Do Partnerstwa Kobiet I mężczyzn Jako sposób Na przeciwdziałanie Przemocy Ze względu Na płeć”. Problemy Wczesnej Edukacji 43 (4):39-49. https://doi.org/10.26881/pwe.2018.43.04.