Ćwirynkało, Katarzyna, i Urszula Bartnikowska. 2018. „Dzieci Z Rodzin Zastępczych W Szkole. Raport O Współpracy Rodziców Zastępczych Z Personelem Szkoł”y. Problemy Wczesnej Edukacji 43 (4), 77-85. https://doi.org/10.26881/pwe.2018.43.07.