Ćwirynkało, Katarzyna, i Urszula Bartnikowska. 2018. „Dzieci Z Rodzin zastępczych W Szkole. Raport O współpracy rodziców zastępczych Z Personelem szkoły”. Problemy Wczesnej Edukacji 43 (4):77-85. https://doi.org/10.26881/pwe.2018.43.07.