Białobrzeska, Katarzyna. 2018. „Przeciwdziałanie ubóstwu Dzieci I młodzieży W Unii Europejskiej. Między Planowaniem a działaniem”. Problemy Wczesnej Edukacji 43 (4):96-104. https://doi.org/10.26881/pwe.2018.43.09.