Dagiel, Małgorzata, i Małgorzata Kowalik-Olubińska. 2018. „Bycie Dziecka W Polsce «dobrej zmiany»– między Konwencją O Prawach Dziecka a rzeczywistością”. Problemy Wczesnej Edukacji 43 (4):114-24. https://doi.org/10.26881/pwe.2018.43.11.