Forma, Paulina, i Dorota Bełtkiewicz. 2018. „Bajka Terapeutyczna Jako Medium Edukacyjne: Wzorce społeczne, Kulturowe I językowe”. Problemy Wczesnej Edukacji 43 (4):127-36. https://doi.org/10.26881/pwe.2018.43.12.