Sobierańska, Dorota, i Aleksandra Szyller. 2019. „Sztuki Plastyczne W Naiwnych Teoriach uczniów Edukacji Wczesnoszkolnej”. Problemy Wczesnej Edukacji 44 (1), 66-75. https://doi.org/10.26881/pwe.2019.44.06.