Józefowicz, Anna. 2019. „Edukacja Dziecka Ku Ponadczasowym wartościom – rozważania Na przykładzie współczesnej "Baśni O perle" Anny Gibasiewicz”. Problemy Wczesnej Edukacji 44 (1), 94-102. https://doi.org/10.26881/pwe.2019.44.09.