Józefowicz, Anna. 2019. „Edukacja Dziecka Ku Ponadczasowym wartościom – rozważania Na przykładzie współczesnej «Baśni O Perle» Anny Gibasiewicz”. Problemy Wczesnej Edukacji 44 (1):94-102. https://doi.org/10.26881/pwe.2019.44.09.