Lewartowska-Zychowicz, Małgorzata. 2019. „W Poszukiwaniu (neo)liberalnych tropów W Celach Wychowania Moralnego Wskazanych W Podstawie Programowej Dla I Etapu Edukacyjnego”. Problemy Wczesnej Edukacji 45 (2):17-26. https://doi.org/10.26881/pwe.2019.45.02.