Wiśniewska-Kin, Monika. 2019. „«Momenty wychowawcze» W Projektowaniu Procesu kształcenia Kulturowej Kompetencji Dzieci”. Problemy Wczesnej Edukacji 46 (3):37-46. https://doi.org/10.26881/pwe.2019.46.04.