Siegień, Wojciech. 2019. „Wyjść Poza krąg. O Przywracaniu Pedagogiki Marii Rogowskiej-Falskiej I Wiery Schmidt”. Problemy Wczesnej Edukacji 46 (3):91-100. https://doi.org/10.26881/pwe.2019.46.09.