Jarosz, Ewa. 2019. „«Zakazuje Się Stosowania Kar cielesnych». I Co Dalej? Nowoczesne Strategie Eliminacji Przemocy W Wychowaniu”. Problemy Wczesnej Edukacji 47 (4):7-17. https://doi.org/10.26881/pwe.2019.47.01.