Dąbrowska, Anna, i Justyna Kusztal. 2019. „Dobre Praktyki W Zakresie Ochrony Dziecka W Procesie Resocjalizacji I Readaptacji społecznej Jego Skazanych rodziców”. Problemy Wczesnej Edukacji 47 (4):18-25. https://doi.org/10.26881/pwe.2019.47.02.