Wiśniewska-Kin, Monika. 2019. „Dziecięce Kompetencje Do Przeciwstawiania Się W Kulturze szkoły Polskiej”. Problemy Wczesnej Edukacji 47 (4):35-46. https://doi.org/10.26881/pwe.2019.47.04.