Kalinowska, Alina. 2019. „Zjawisko Ukrytej Przemocy Wobec najmłodszych uczniów Na zajęciach Matematycznych”. Problemy Wczesnej Edukacji 47 (4):70-84. https://doi.org/10.26881/pwe.2019.47.07.