Kowalik-Olubińska, Małgorzata. 2019. „Sytuacja psychospołeczna Ucznia Z ADHD W Klasie Szkolnej – Perspektywa Dziecka”. Problemy Wczesnej Edukacji 47 (4):85-93. https://doi.org/10.26881/pwe.2019.47.08.