Wirkus, Łukasz. 2019. „(Nie)korzystne Zjawiska W Relacji państwo–rodzina–dziecko”. Problemy Wczesnej Edukacji 47 (4):94-104. https://doi.org/10.26881/pwe.2019.47.09.