Zaworska-Nikoniuk, Dorota. 2020. „Edukacyjne Walory Gry «Minecraft». Analiza Narracji uczniów I edukatorów”. Problemy Wczesnej Edukacji 48 (1):110-21. https://doi.org/10.26881/pwe.2020.48.10.